Prečo čajovňa v Petrovciach nad Laborcom?!

 Čajovňa Arboraetas chce:

  • pripomínať miesto odkiaľ sme všetci vyšli...
  • byť tu pre Vás a ponúknuť Vám priestor i čas pre zastavenie sa, oddych, premýšľanie i zábavu...
  • byť alternatívou trávenia voľného času...
  • upevniť to, čo sme v dnešnom tak uponáhľanom živote náchylní rýchlo stratiť... Vedomie toho, kým sme a odkiaľ pochádzame, otvorenosť a srdečnosť vo vzťahoch a spoločne prežité chvíle.