Arbor... Čo?! 

         Mnohým z Vás zrejme názov čajovne veľa nenapovie... No pevne dúfame, že týchto pár riadkov Vám jeho význam ozrejmí.

         Arboraetas je slovo latinského pôvodu. Je to mix dvoch slov: ARBOR a AETAS. V prekladovom slovníku nájdete význam slova ARBOR ako „strom“, AETAS znamená „čas, doba, obdobie, vek“.

Kedže spojenie týchto slov i ich význam nás pri hľadaní názvu oslovil, vytvorili sme tak simultánny preklad tohto slova ako: Strom života (času, doby).

 

Logo Čajovne

„Arboraetas“ - „Strom života“ sa stal i symbolom a logom čajovne.

 

Logo čajovne je v tvare kríža, ktorý je stromom života v pravom slova zmysle.

Poslanie čajovne Arboraetas vychádza z neho. Chce vytvárať priestor pre hodnotnejší život v našej obci Petrovce nad Laborcom. 

Zaujímavosti o logu sa dozviete priamo na mieste.