Rovnako iný ako ja - Ron Hall, Denver Moore

26.08.2012 15:22

 

 

„Ten, kto počúva Boží hlas, neodíde z tohto sveta, kým nedokončí na zemi prácu, ktorú mu Boh zveril...“

 

Dvaja muži... jedna žena... Chudoba na hranici života a bohatstvo, ktoré si nevie poniektorý z nás ani predstaviť. Celkom obyčajný každodenný život, no i situácie, ktoré sa nedajú naplánovať a ich príčinou  môžu byť len Božie zámery.

Príbeh, ktorý vie vyrozprávať jedine ten, kto ho prežije...

Autori tejto knihy sú zároveň i hlavnými protagonistami príbehu. Prelínajúc rozprávajú svoj životný príbeh, ktorý sa v istom momente navzájom pretne. Denver, černošského pôvodu, vychádza z prostredia bavlníkových plantáží, kde sa ešte i v 20. storočí udržiava forma otroctva. A Ron, bohatý obchodník s umeleckými dielami maliarov. Obaja žijú v odlišnom prostredí s inými predstavami o svojej budúcnosti a ambíciami.

Jedného dňa im však zasiahne do života žena, ktorá s odvahou počúva Boží hlas a Jeho vôľu sa snaží svojím životom naplniť. Dramatický dej, plný nečakaných zvratov, privádza všetkých troch nielen k zmene svojho vlastného života,  ale i k zmene, ktorá prináša nádej pre tých, ktorí sa ocitnú na pokraji spoločnosti.

Príbeh rozpráva o vzniku priateľstva, ktoré nenapĺňa len zvyklosť rybárov „ulov a pusť“, ale prechádza  k trvácnemu zväzku, vytvoreniu puta, ktoré pretrvá až za hranice smrti. Hovorí o dôležitosti a význame slobody, hlbokej viere, odvahe žiť Božiu vôľu a obetujúcej sa láske. Úprimné vyznania oboch mužov o tom, čo v nich odznieva, ich pohľad na vlastný život, na seba navzájom, no aj ich postupná vnútorná premena je prezentovaná ľahkým rozprávaným štýlom s množstvom myšlienok, ktoré sú ako perly hodné zápisu do osobného denníka.

Kniha, ktorá nenechá čitateľa bez toho, aby si uvedomil hodnotu slobodného života, silu lásky a obety, pevného priateľstva bez ohľadu na pôvod človeka a príslušnosť k rase, ale s ohľadom na Boží plán, ktorý nás všetkých privádza k vzájomnej láske a jednote.

 

Lenka Pčolinská

 

Knihu si môžete vypožičať podľa stanovených výpožičných podmienok v čajovni Arboraetas.