Zasaď strom (svojho) života...

08.10.2012 17:23

 

OZ Arboraetas organizuje dňa 13. 10. 2012 o 11:00 hod. akciu s ekologickým zameraním "Zasaď strom (svojho) života".

Na tomto podujatí budú členovia OZ Arboraetas spolu s miestnymi nadšencami (deti, mládež, dospelí) vysádzať stromčeky v intraviláne obce Petrovce nad Laborcom.

Snahou OZ Arboraetas a jeho priaznivcov je prispieť ku krajšiemu budúcemu vzhľadu našej obce, ale aj zanechať odkaz budúcim generáciám, aby sa spoločne vysadené stromy stali dokladom a pamäťou dnešnej doby a spoločnosti.

OZ Arboraetas chce takto priblížiť svoj názov a poslanie miestnym občanom a viesť mladých ľudí k potrebe starostlivosti o životné prostredie, či osvojeniu si praktickej výsadby stromčekov a práce v záhrade.

 

Program podujatia:

- poznávanie prírody, starostlivosť o prírodné prostredie, význam a potreba starostlivosti o miestnu zeleň - stromy, kry... vplyv zelene na ovzdušie,

- výsadba stromčekov, starostlivosť o stromy, spôsob vysádzania, obdobie roka, postupnosť krokov výsadby - v spolupráci s Bc. Michalom Ondovčinom  - študent krajinnej architektúry,

- spoločné skrášľovanie obce - výsadba stromčekov v teréne,

- osadenie stromčekov tabličkami.

 

Príďte si spríjemniť jesenné dni prechádzkou po našej obci a zasadením stromčeka. Veríme, že výsadbou stromčekov prispejeme ku krajšiemu vzhľadu našej obce a zanecháme časť seba takýmto spôsobom i pre ďalšie generácie.