Súťaž o najzaujímavejší výtvor zo snehu

19.01.2013 14:00


"10, 20, 30.... dám Vám ťažký príklad. Koľko snehuliakov sa už narodilo na svete? hmmm... Neviete?! Kto by ich chcel zrátať, tomu začnú plakať, že znášajú, iba zimu... že môžu mať iba mínus... Bez mínusu sú vraj mínusoví.... Tak preto, nikdy nespočítavajte svojich snehuliakov :))"

 

Takto nejako spevavo sa začínala dávna zimná rozprávka "Snehuliacke rozprávky" v televízii. Možno si ju niektorí ešte pamätáte.

 

Keďže máme priaznivé snehové predpovede aj na najbližšie dni, OZ Arboraetas vyhlasuje súťaž v zimných radovánkach "O najzaujímavejší výtvor zo snehu"  v termíne od 23.3.2013 do Veľkej noci.

 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci: malí, veľkí, starí, mladí... vítame rodičov s deťmi, resp. rodinné družstvá.

 

Podmienky súťaženia sa nasledovné:

- Prihlásiť sa do súťaže s udaním týchto údajov: Meno súťažiaceho (družstva, rodiny - zodpovedná osoba), Počet ľudí v tíme. Adresa - číslo domu - údaje odovzdať v čajovni Arboraetas.

- Vytvoriť postavu zo snehu. Fantázii sa medze nekladú. Podmienkou je, aby bola zo snehu!!! Ako doplnky sa môžu použiť rôzne materiály, predmety, odevy: uhlie, mrkva, metly, šál...

- Veľkosť výtvoru nie je vymedzená.

- Snehové výtvory súťažiacich by mali byť umiestnené vo dvoroch súťažiacich na viditeľnom mieste pri bráne, resp. vchode do domu, aby boli prístupné k obhliadnutiu komisie, ktorá ich bude hodnotiť.

- Postavy budú vystavené pred domom každého súťažiaceho jednotlivca, družstva, rodiny, ktorým takto môžu skrášľovať ich okolie domu až do skorej jari.

- Prihliada sa na zaujímavé nápady, netradičnú konštrukciu, ale aj vtipnosť.

 

Následne sa uskutoční obhliadka hodnotiacej komisie. 

O výsledkoch Vás budeme informovať.